The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7584 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 8.8.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Om Thorvaldsens Hjemkomst erfares nu senere fra Rom, at flere af Officererne paa den kgl. danske Fregat Rota vare indtrufne dertil, og at Th. ved en høitagtet diplomatisk Persons Forestillinger endelig havde bestemt sig for Hjemreisen til sit Fædreland. Der var strax bleven skrevet til Livorno, for at indbyde Fregattens Capitain til Rom, saa at Alt nu virkelig vidnede om den berømte Kunstners nær forestaaende Afreise til Danmark.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stifts-Tidende, No. 129.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Aarhus Stifts-Tidende 8.8.
Subjects
Journey to Denmark, August-September 1838
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.04.2015 Print