Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7049 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Malling [+]

Afsendersted

København

29.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen og hans Værk.
–––––––––

I Indbydelsen til Oprettelse af et Museum for Thorvaldsens Arbeider læses følgende Passus:

“I Løbet af de sidste 10 Aar ere flere Sendinger af Thorvaldsens Arbeider, baade i Gibs, i Marmor og i brændt Leer, ankomne hertil. Af disse har Frue Kirke og Slottet modtaget deres Deel, og det som deraf endnu henstaaer i Corridorer, og afsides Kamre, vil dog engang komme til at opfylde dets Bestemmelse og forherlige den Bygning, som det skal pryde.”

Det vilde sikkert bidrage til at vække almindelig Interesse for Planen og fremme Subscriptionen, naar Thorvaldsens herlige Gruppe af Figurer til Frue Kirkes Plortal nu var anbragt paa sin Plads i Frontespicen. Patronatet for Kirken paaligger vel nærmest Omsorgen for at det skeer, og det kan skee uden Vanskelighed, ved Bistand af en Architekt og en Billedhugger. Denne Gruppe, eneste i sin Art paa Kloden, dog her hidtil adspredt og derved upaaagtet, vil, paa sin Plads i det Frie, stadig tildrage sig den offentlige Opmærksomhed, og minde Folket om Deeltagelse i at fremme det paatænkte hæderlige nationale Foretagende: Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider.

Malling
Stadsbygmester.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 29, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 29.1.
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 08.12.2014 Print