Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7048 af 10246
Afsender Dato Modtager
Niels Frederik Bernhard Schiern [+]

Afsendersted

Nyborg

29.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr Professor, Ridder Thiele / boende paa Charlottenborg / Kjøbenhavn

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Nyborg d. 29 Januar 1837.

Kjære Thiele! Forrige Post modtog jeg selvtredie en Anmodning om at besørge Subscription til Museum thorvaldsenianum. /: I Forbigaaende vil jeg raade til ikke at vente alt for store Ting af Provindsialister; thi skjøndt der ikke er i Danmark nogen Krog, hvor man jo har syntes godt om at være Landsmand til Sre Alberto, saa er Sandsen for plastisk Kunst “ganske faa og fattig” og Provindsialisterne sige med nogen Grund, at Fornøielsen og Nytten af slige Sager i Kbhvn, den har ikke de, men Kbhavnerne; sligt veed jeg a priori som en erfaren Naso, Tonn’tance jam non novus incola terræ :/ Men Du vil forbinde mig med snarest mueligt at skaffe mig at vide, om jeg skal anseet dette Anliggende som en Amts- eller en Herredssag d: om jeg kan udstrække min Virkekreds til de øvrige Kjøbstæder (Svendborg, Faaborg, Rudkjøbing) i Amtet og deres Omegne, eller om der til disse er umiddelbart sendt lignende Sager, saa at jeg ved at jage paa hine Enemærker udsætte mig for selv at blive jaget som Krybskytte.

Ad vocum[?] Krybskytte kan jeg bey Dochschreiben[?] ikke lade være at sige Dig, at jeg i en saadan Tidsalder for litterairt og statsborgerligt Krybskytterie, har glædet mig meget over din ridderlige Færd mod Hage. Det forekom mig, at den Tand, hvormed han pattede paa din ikke ret knækkelige Nød, var en kjende ormstukken: har en H. Pensionen, saa har Pensionen en Hage.

Hils vor kjære Gamle, item Clerum skuldeleviensem, ski- & sæbye-ensem m.m.; og glem ikke forbemeldte fo[xxxx]den Bekendte.

Din
Schiern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 3
Sidst opdateret 03.11.2011 Print