Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7093 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 17.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

‒ Til det Thorvaldsenske Museum ere endnu saa godt som ingen af de udenbyes udsendte Indbydelses-Planer tilbageleverede; ogsaa de her i Byen til forskjellige Autoriteter og Korporationer omdeelte Planer befinde sig endnu, paa enkelte Undtagelser nær, i Circulation. Imidlertid ere de Bidrag, som foreløbigen i forskjellige Kredse ere tegnede, nu stegne til 26,000 Rbd. Henved 30 unge Konstnere af forskjellige Konstfag have tegnet sig til at udføre hver sit Arbeide, som skal være færdigt i Subskriptionens tredie Aaar. Samtlige Arbeider skulle derefter bortloddes, og Indtægten tilfalde Museets Fond. Den nærmere Efterretning om denne Forening vil blive meddeelt i Konstbladet.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11de Aargang, Nr. 48.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 17.2.
Emneord
Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 04.03.2015 Print