Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7092 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.M. Tuxen [+]

Afsendersted

Antagelig København

Afsenderinfo

Spor efter segl.

17.2.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Kommandeur af Dannebrogen / Dannebrogsmand

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Det glæder mig ved Hr Conferentsraadens gode Meddelelse at erfare Subscriptionens Fremgang. Jeg har ikke været mig stort uden for mit Gebeet: Marinen og Frederiksværk, og da ingen af de udstedte Planer ere tilbagekomne, veed jeg ikke hvad der er tegnet, dog har jeg Grund til at haabe det ei bliver saa ubetydeligt. – Ved enhver Lejlighed taler jeg for denne gode Sag og har maattet bestride mangen indvending. – Hos mig selv er der til Dato ikkun tegnet 100rbd, hvoraf 20rbd contant, som kunne udbetales naar paafordres. –
Bähr har talt til mig om at blive Kasserer ved Commissionen. Det skulde glæde mig, om Herr Lund faa den Post og derved tjene lidt –
Et Par Planer udbedes ved Lejlighed.
dn 17 Febr 1837 ærbødigst
P M Tuxen
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31d
Personer
J.H. Lund
Sidst opdateret 08.08.2013 Print