The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7092 of 10246
Sender Date Recipient
P.M. Tuxen [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Information on sender

Spor efter segl.

17.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Kommandeur af Dannebrogen / Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Det glæder mig ved Hr Conferentsraadens gode Meddelelse at erfare Subscriptionens Fremgang. Jeg har ikke været mig stort uden for mit Gebeet: Marinen og Frederiksværk, og da ingen af de udstedte Planer ere tilbagekomne, veed jeg ikke hvad der er tegnet, dog har jeg Grund til at haabe det ei bliver saa ubetydeligt. – Ved enhver Lejlighed taler jeg for denne gode Sag og har maattet bestride mangen indvending. – Hos mig selv er der til Dato ikkun tegnet 100rbd, hvoraf 20rbd contant, som kunne udbetales naar paafordres. –
Bähr har talt til mig om at blive Kasserer ved Commissionen. Det skulde glæde mig, om Herr Lund faa den Post og derved tjene lidt –
Et Par Planer udbedes ved Lejlighed.
dn 17 Febr 1837 ærbødigst
P M Tuxen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31d
Persons
J.H. Lund
Last updated 08.08.2013 Print