The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7093 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 17.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ Til det Thorvaldsenske Museum ere endnu saa godt som ingen af de udenbyes udsendte Indbydelses-Planer tilbageleverede; ogsaa de her i Byen til forskjellige Autoriteter og Korporationer omdeelte Planer befinde sig endnu, paa enkelte Undtagelser nær, i Circulation. Imidlertid ere de Bidrag, som foreløbigen i forskjellige Kredse ere tegnede, nu stegne til 26,000 Rbd. Henved 30 unge Konstnere af forskjellige Konstfag have tegnet sig til at udføre hver sit Arbeide, som skal være færdigt i Subskriptionens tredie Aaar. Samtlige Arbeider skulle derefter bortloddes, og Indtægten tilfalde Museets Fond. Den nærmere Efterretning om denne Forening vil blive meddeelt i Konstbladet.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11de Aargang, Nr. 48.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 17.2.
Subjects
National Subscription for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2015 Print