17.2.1837

Sender

P.M. Tuxen

Sender’s Location

Antagelig København

Information on sender

Spor efter segl.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Kommandeur af Dannebrogen / Dannebrogsmand

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Det glæder mig ved Hr Conferentsraadens gode Meddelelse at erfare Subscriptionens Fremgang. Jeg har ikke været mig stort uden for mit Gebeet: Marinen og Frederiksværk, og da ingen af de udstedte Planer ere tilbagekomne, veed jeg ikke hvad der er tegnet, dog har jeg Grund til at haabe det ei bliver saa ubetydeligt. – Ved enhver Lejlighed taler jeg for denne gode Sag og har maattet bestride mangen indvending. – Hos mig selv er der til Dato ikkun tegnet 100rbd, hvoraf 20rbd contant, som kunne udbetales naar paafordres. –
Bähr har talt til mig om at blive Kasserer ved Commissionen. Det skulde glæde mig, om Herr LundI faa den Post og derved tjene lidt –
Et Par Planer udbedes ved Lejlighed.
dn 17 Febr 1837 ærbødigst
P M Tuxen

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31d

Persons

Commentaries

  1. Sandsynligvis den danske grosserer, silke- og klædehandler J.H. Lund.

Last updated 08.08.2013