No. 7028 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Afsendersted

København

22.12.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Notits om Carl Gotthelf Küchlers Thorvaldsen-portræt, udstillet i Kunstforeningen i København.

Se original

Kunstforeningen.
–––––––––

Den 15de December var udstillet: a) et Maleri, forestillende det Indre af Ribe Domkirke af Roed

[…]

e) To med Blyant tegnede Børneportraiter af Helsted, og f) to Portraiter af Thorvaldsen og Reinhart i Rom, tegnede og raderede af Sachseren C. Küchler. Uagtet disse Billeder ere ret aandigt opfattede, ere de dog temmelig haardt behandlede, især Thorvaldsens. Reinharts er blødere, men herpaa er det venstre Øie aabenbar fortegnet.

[…]

Generel kommentar

Denne omtale af udstillingen i Kunstforeningen i København blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 19, 22.12.1836.
Der citeres kun de Thorvaldsen-relevante dele af anmeldelsen.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Kunstnermiljøet i København · Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
Kunstforeningen af 1825 · Carl Gotthelf Küchler · Johann Christian Reinhart · Jørgen Roed · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 10.10.2018 Print