The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6975 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

22.12.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Notice about Carl Gotthelf Küchler’s portrait of Thorvaldsen, exhibited at the Art Society in Copenhagen.

See Original

Kunstforeningen.
–––––––––

Den 15de December var udstillet: a) et Maleri, forestillende det Indre af Ribe Domkirke af Roed

[…]

e) To med Blyant tegnede Børneportraiter af Helsted, og f) to Portraiter af Thorvaldsen og Reinhart i Rom, tegnede og raderede af Sachseren C. Küchler. Uagtet disse Billeder ere ret aandigt opfattede, ere de dog temmelig haardt behandlede, især Thorvaldsens. Reinharts er blødere, men herpaa er det venstre Øie aabenbar fortegnet.

[…]

General Comment

Denne omtale af udstillingen i Kunstforeningen i København blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 19, 22.12.1836.
Der citeres kun de Thorvaldsen-relevante dele af anmeldelsen.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Artistic Environment in Copenhagen · Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
Kunstforeningen af 1825 · Carl Gotthelf Küchler · Johann Christian Reinhart · Jørgen Roed · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 10.10.2018 Print