Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6062 af 10246
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen 20.2.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

I Aarhuus Avis læses følgende Avertisement: For at berigtige alle de tidligere meddeelte Efterretninger i denne og flere Aviser angaaende mit Giftermaal med Hr. Etatsraad og Ridder Thorwaldsens Datter, Elise Sophia Charlotte, fra Rom, undlader jeg ikke at underrette Alle som det maatte interessere herom at være vidende: at samme er fuldbyrdet i Laybach den 25de Decbr. f. A. ‒ Rom, den 25de Januar 1833. Fr. Paulsen, Oberstlieutenant i Hs. K. H. Prinds Frederik Ferdinands Rigement lette Dragoner, og Kammerjunker.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aalborg Stiftstidende og Adresseavis, No. 30. 1833.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Aalborg Stiftstidende 20.2.
Personer
Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 12.09.2014 Print