20.2.1833

Afsender

Fritz Paulsen

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

I Aarhuus Avis læses følgende Avertisement: For at berigtige alle de tidligere meddeelte Efterretninger i denne og flere Aviser angaaende mit Giftermaal med Hr. Etatsraad og Ridder Thorwaldsens Datter, Elise Sophia Charlotte, fra Rom, undlader jeg ikke at underrette Alle som det maatte interessere herom at være vidende: at samme er fuldbyrdet i Laybach den 25de Decbr. f. A. ‒ Rom, den 25de Januar 1833. Fr. Paulsen, Oberstlieutenant i Hs. K. H. Prinds Frederik Ferdinands Rigement lette Dragoner, og Kammerjunker.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Aalborg Stiftstidende og Adresseavis, No. 30. 1833.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Aalborg Stiftstidende 20.2.

Personer

Sidst opdateret 12.09.2014