The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6062 of 10246
Sender Date Recipient
Fritz Paulsen 20.2.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

I Aarhuus Avis læses følgende Avertisement: For at berigtige alle de tidligere meddeelte Efterretninger i denne og flere Aviser angaaende mit Giftermaal med Hr. Etatsraad og Ridder Thorwaldsens Datter, Elise Sophia Charlotte, fra Rom, undlader jeg ikke at underrette Alle som det maatte interessere herom at være vidende: at samme er fuldbyrdet i Laybach den 25de Decbr. f. A. ‒ Rom, den 25de Januar 1833. Fr. Paulsen, Oberstlieutenant i Hs. K. H. Prinds Frederik Ferdinands Rigement lette Dragoner, og Kammerjunker.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aalborg Stiftstidende og Adresseavis, No. 30. 1833.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1833, Aalborg Stiftstidende 20.2.
Persons
Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 12.09.2014 Print