Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5926 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 1.11.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

H.W. Bissens marmorbuste af Thorvaldsen er kommet til København.

Se original

‒ I disse Dage er en interessant Kunstproduction kommen her til Staden. Det er vor berømte Landsmand Thorvaldsens Buste, udført i Marmor af den unge talentrige Kunstner Bissen i Rom, efter Bestilling af nogle Medlemmer af den herværende Kunstforening. Denne Buste er udført med saa megen aandfuld Liighed, i en saa ædel, kraftig Characteer og med saa megen Smag og Delicatesse, at den udentvivl er det fortrinligste Værk, man endnu her har seet af den unge Skulptor, og giver et nyt glædeligt Vidnesbyrd om hans stadige Fremskridt paa Kunstens Bane.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang. No. 175. 1832.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 1.11.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Portrætter, forestillende Thorvaldsen
Personer
H.W. Bissen · Kunstforeningen af 1825 · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 20.03.2019 Print