The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5926 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 1.11.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

H.W. Bissens marmorbuste af Thorvaldsen er kommet til København.

See Original

‒ I disse Dage er en interessant Kunstproduction kommen her til Staden. Det er vor berømte Landsmand Thorvaldsens Buste, udført i Marmor af den unge talentrige Kunstner Bissen i Rom, efter Bestilling af nogle Medlemmer af den herværende Kunstforening. Denne Buste er udført med saa megen aandfuld Liighed, i en saa ædel, kraftig Characteer og med saa megen Smag og Delicatesse, at den udentvivl er det fortrinligste Værk, man endnu her har seet af den unge Skulptor, og giver et nyt glædeligt Vidnesbyrd om hans stadige Fremskridt paa Kunstens Bane.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang. No. 175. 1832.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 1.11.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
H.W. Bissen · Kunstforeningen af 1825 · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.03.2019 Print