1.11.1832

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

H.W. Bissen’s marble bust of Thorvaldsen has arrived in Copenhagen.

Document

‒ I disse Dage er en interessant Kunstproduction kommen her til Staden. Det er vor berømte Landsmand Thorvaldsens BusteI, udført i Marmor af den unge talentrige Kunstner BissenII i Rom, efter Bestilling af nogle Medlemmer af den herværende KunstforeningIII. Denne Buste er udført med saa megen aandfuld Liighed, i en saa ædel, kraftig Characteer og med saa megen Smag og Delicatesse, at den udentvivl er det fortrinligste Værk, man endnu her har seet af den unge Skulptor, og giver et nyt glædeligt Vidnesbyrd om hans stadige Fremskridt paa Kunstens Bane.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang. No. 175. 1832.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 1.11.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

G119 Bertel Thorvaldsen, 1831, inv.nr. G119

Commentaries

  1. H.W. Bissen: Portræt af Bertel Thorvaldsen, 1831, marmor, Det Kongelige Danske Kunstakademi, jf. G119.

  2. Den danske billedhugger H.W. Bissen.

  3. Dvs. Kunstforeningen af 1825.

Last updated 20.03.2019