No. 5117 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 24.2.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Thorvaldsen.

Med den igaar ankomne Post har man fra Florenz, under 2den ds., følgende Efterretning om Thorvaldsen: “Den berømte Billedhugger Thorvaldsen, der, paa sin Reise fra Rom til München, ankom hertil d. 26de f.M. og forblev her til den 31te, har helliget sin Nærværelse her til flittigt Besøg af vore Kunstanstalter. Han besaae ogsaa Dantes Gravmæle i Kirken Santa Croce, paa hvilket Billedhuggeren Ricci netop nu lægger den sidste Haand. Thorvaldsen skal i de meest smigrende Udtryk have yttret sin Tilfredshed over dette heldige Kunstværk.”

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 24.2.1830, 4. årgang, no. 47.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 24.2.
Emneord
Rejsen Rom-München tur/retur, januar-marts 1830
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.03.2015 Print