The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5084 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 24.2.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsen.

Med den igaar ankomne Post har man fra Florenz, under 2den ds., følgende Efterretning om Thorvaldsen: “Den berømte Billedhugger Thorvaldsen, der, paa sin Reise fra Rom til München, ankom hertil d. 26de f.M. og forblev her til den 31te, har helliget sin Nærværelse her til flittigt Besøg af vore Kunstanstalter. Han besaae ogsaa Dantes Gravmæle i Kirken Santa Croce, paa hvilket Billedhuggeren Ricci netop nu lægger den sidste Haand. Thorvaldsen skal i de meest smigrende Udtryk have yttret sin Tilfredshed over dette heldige Kunstværk.”

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 24.2.1830, 4. årgang, no. 47.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 24.2.
Subjects
Journey to Munich and back, January-March 1830
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.03.2015 Print