24.2.1830

Sender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

Thorvaldsen.

Med den igaar ankomne Post har man fra Florenz, under 2den ds., følgende Efterretning om Thorvaldsen: “Den berømte Billedhugger Thorvaldsen, der, paa sin Reise fra Rom til München, ankom hertil d. 26de f.M. og forblev her til den 31te, har helliget sin Nærværelse her til flittigt Besøg af vore Kunstanstalter. Han besaae ogsaa Dantes Gravmæle i Kirken Santa Croce, paa hvilket Billedhuggeren Ricci netop nu lægger den sidste Haand. Thorvaldsen skal i de meest smigrende Udtryk have yttret sin Tilfredshed over dette heldige Kunstværk.”

General Comment

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 24.2.1830, 4. årgang, no. 47.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 24.2.

Subjects

Persons

Last updated 19.03.2015