24.2.1830

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen.

Med den igaar ankomne Post har man fra Florenz, under 2den ds., følgende Efterretning om Thorvaldsen: “Den berømte Billedhugger Thorvaldsen, der, paa sin Reise fra Rom til München, ankom hertil d. 26de f.M. og forblev her til den 31te, har helliget sin Nærværelse her til flittigt Besøg af vore Kunstanstalter. Han besaae ogsaa Dantes Gravmæle i Kirken Santa Croce, paa hvilket Billedhuggeren Ricci netop nu lægger den sidste Haand. Thorvaldsen skal i de meest smigrende Udtryk have yttret sin Tilfredshed over dette heldige Kunstværk.”

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 24.2.1830, 4. årgang, no. 47.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 24.2.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 19.03.2015