Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2377 af 10246
Afsender Dato Modtager
Directionen for de Kongelige Skuespil
Frederik Holstein
[+]

Afsendersted

København

11.10.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af billetten, men den er signeret af F. Holstein og er omtalt i følgebrev af 11.10.1819, som Holstein også har signeret. Billetten må derfor stamme fra samme dato som følgebrevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Fribillet til Det Kongelige Teater i København udstedt af teaterdirektør Frederik Holstein på vegne af Frederik 6.

Se original

Billet til fri Adgang
til det Kongelige Theaters Forestillinger om
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag
til
Hof-Parkettet
for

Hr Conferentsraad Thorwaldsen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denne Billet der er at forevise ved Indgangen kan ikkun afbenyttes af den Person, for hvem samme er udstedt, samt paa de Dage og til den Plads, samme er udstedt til, og maa Enhver, der ub[e]rettiget vilde søge at forskaffe sig fri Adgang paa samme, selv tilskrive sig de deraf flydende ubehagelige Følger.

Directionen for de Kongelige Skuespil.


[på bagsiden:]
[stempel med DET KONGELIGE THEATER og Frederik 6.s monogram]
FHolstein

Generel kommentar

De fortrykte dele af denne billet er markeret med gråt.
Fribilletten blev fulgt af en skrivelse af 11.10.1819 fra teaterdirektør Frederik Holstein.

Arkivplacering
N157
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsen og teatret
Personer
Det Kongelige Teater
Værker
Sidst opdateret 03.01.2017 Print