Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til H

Frederik Holstein

Frederik Holsteins militære og civile karriere forløb således:

1791 løjtnant i det sjællandske infanteriregiment
1783 løjtnant i livgarden
1799 kammerjunker hos kronprins Frederik 6.
1801-1842 chef for Kongens Livjægerkorps
1808 oberstløjtnant og kammerjunker hos dronning Marie Sophie Frederikke
1812 oberst
1826 overceremonimester hos Marie Sophie Frederikke
1828 generalmajor, overfører for drabantkorpset
1838 generalløjtnant

I perioden 1811-1840 var Holstein direktør for Det Kongelige Teater, jf. Directionen for de Kongelige Skuespil.

Sidst opdateret 23.10.2016

Frederik Holstein

Frederik Conrad von Holstein 1771-1853 Dansk Officer, hofmand og teaterdirektør
Til Thorvaldsen2 dok.

Til og fra andre1 dok.
Omtalt i1 dok.