The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2377 of 10246
Sender Date Recipient
Directionen for de Kongelige Skuespil
Frederik Holstein
[+]

Sender’s Location

København

11.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af billetten, men den er signeret af F. Holstein og er omtalt i følgebrev af 11.10.1819, som Holstein også har signeret. Billetten må derfor stamme fra samme dato som følgebrevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Pass to the Royal Theatre in Copenhagen, issued by the director Frederik Holstein on behalf of Frederik 6.

See Original

Billet til fri Adgang
til det Kongelige Theaters Forestillinger om
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Fredag
til
Hof-Parkettet
for

Hr Conferentsraad Thorwaldsen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Denne Billet der er at forevise ved Indgangen kan ikkun afbenyttes af den Person, for hvem samme er udstedt, samt paa de Dage og til den Plads, samme er udstedt til, og maa Enhver, der ub[e]rettiget vilde søge at forskaffe sig fri Adgang paa samme, selv tilskrive sig de deraf flydende ubehagelige Følger.

Directionen for de Kongelige Skuespil.


[på bagsiden:]
[stempel med DET KONGELIGE THEATER og Frederik 6.s monogram]
FHolstein

General Comment

De fortrykte dele af denne billet er markeret med gråt.
Fribilletten blev fulgt af en skrivelse af 11.10.1819 fra teaterdirektør Frederik Holstein.

Archival Reference
N157
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen and Theater
Persons
Det Kongelige Teater
Works
Last updated 03.01.2017 Print