No. 139 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Antagelig Rom

Antagelig senest 6.2.1799 - efter 1801 [+]

Dateringsbegrundelse

Det fremgår af de første noder i nodehæftet, at de er skrevet til karnevallet 1799. De må derfor antagelig være skrevet før karnevaltidens afslutning askeonsdag. Askeonsdag faldt i 1799 den 6. februar. Dateringen er derfor antagelig senest 6.2.1799, idet der dog forbeholdes for den mulighed, at de første noder trods alt også kunne være skrevet efter karnevallet. De næste noder angives at være fra 1801 og den resterende del er udaterede.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Antagelig Rom

Resumé

Kommentarerne til disse noder er under udarbejdelse.

Se original
Carnevale 1799   Teatro Aliberti


V[’]era un Certo giovanotto
Duetto
del M[aest]ro Pietro Carlo Guglielmi
Per Chitarra Francese

Per uso di B. Thorvaldsen

Lesbia   Corbolo   Chitarra   Ando
V’era un certo giovanotto
tondo tondo grassottello
che con me face[v]a il bello
che con me faceva il bello
per volermi
per vorlermi inamorar.
poverino
poverino il mio merlotto
l’ho saputo
l’ho saputo corbel
poverino poverino poverino
ha ha ha ha ha ah
l’ho saputo corbel[l]ar
l’ho saputo corbel[l]ar
 
     
  una certa donniceola
linda linda spiritosa
facc[i]a mico la la graziosa
faccia mica la graziosa
per volermi
per volermi inamorar
ma la povara
la povera figliola
l’ho saputa
l’ho saputo poi burlar
 
ma la povera
la pover figlio-la ha
     
  ha ha ha ha ha
l’ho saputo poi burlar
l’ho saputo poi burlar
   
piano un pò
comme parlate
     
  dite un pò
comme lavate
   
ma piano un po      
  ma dite un pò    
per me parlate      
  comme lavete con costei
con costei ci ho proprio sete
   
tui con costui ci ho proprio sete      
  no di lei
no di lei no so che far
   
no di lui
no di lui no so che far
     
nò nò nò nò nò nò nò nò nò nò    
nò nò di lui no so che      
far nò nò nò nò nò nò nò far no di lei    
di lui no so che far non so che far no di    
vera un certo giovan-
o]tto tondo tondo grasottello
un certa donicciola    
  linda linda spiritosa    
poveriono il mio
merlotto
ma la povera figliola    
l’ho saputo corbel[l]ar      
  l’ho saputa poi burlar    
dite un po
me parlate
dite un pò comme lavate    
ha bricone      
  ah furbaccia    
vanne della tua cucina[?]      
  vanne dal tuo barone    
       
un l’ingrato se si volta
con lui scherzo e no lo sa
     
       
  ve l[’]ingrala non si volta
e mi lascia solo qui
   
eh eh eh      
  ceci e    
eh he eh
che cosè e raffreduto
     
  dica dica e accatarata    
io no
Certa
     
  ne men[o] io    
io no certo      
  ne men[o] io    
ah mio caro
mio caro
pu ta locco si si grasottello
grasotello
bambacione
si si
sempre in pace
colle baone[?]
tra[ ]di noi
tardi noi si restera
restera sempre
sempre in pace
sempre sempre in pace
sempre sempre in pace
si restera
sempre in pace si resterà
     
  oh che queto    
ma che sirocco[?]; oh che spassetto sono    
ma che al occo mi fari di re ah ah ah oh ah ah ha ah ha ho mi fà ridere ha ha ha come agnellotto che ballando saltellando coll’agnella si nesta coll’agnella se ne sta colle agnella si nesta    
bene      
  tanto tanto tanto    
farai tutto      
  tutto farò    
ah mio caro
mio caro patachiotto
     
  oh che gusto oh che spasetto    
grasotello
grasotello graso-
     
tello
la bamo ci no si si
sono come un agnellotto    
sempre in pace colle buone tra noi due; che ballando sul tellardo    
si resterà tra noi due si resterà coll agnella se ne sta    
  oh che gusto    
  oh che spassetto    
ah che siocco      
ah che a locco mi fa sono come un agnelletto che balleri    
ridere ah ah ah do saltalando con l’agnella    
ah ah ah ah ah ah si resta con l’agnella    
ah ah mi fà ridere ah ah si resta coll’agnella se ne sta che ballando    
ma che siocco ballando sallettando    
mi fà ridere con la agnella    
ha ah se ne sta    
  che ballando    
ah che sciocco mi fa; ballando sattellendo con la    
ridere ah ah ah; [a]gnella sen ne sta    
mi fa con la    
ridere ah ah sta con la    
ah mi fa ridere ah ah ha      
mi fa ridere ah      
ah sta    
Nell’ Autunno 1801   Teatro Valle

= Vederlo sol bramo =
= Duetto del =
= Sigr Ferdinado Per =

Griselda Lisetta Chittara
Vederlo sol bramo
contendo e felice
sperar non mi lice
ne gioja ne amor
sperar non mi lice
ne gioja ne amor
ne gioja ne amor
   
  vedete vedete
a cara innocente.
la savia e prudente
la Donna d’onor
vedete vedete
vedete la cara
:/: innocente la cara :/:
la savia
la savia e prudente
La Donna
la Donna d’onor
La Donna
La Donna d’onor
 
Son puri i miei voti    
  Sei scaltra sei finta
se[i] scaltra sei finta
 
guiro non mento    
  che bile mi sento
che bile mi sento
 
tel giuro non mento che bile mi sendo  
no nò non mento    
nel volto nel volta  
ha dipinto ha dipinto  
la smania del cor la smania del cor  
si nel volto ha si  
dipinta la smania nel volto ha dipinda  
la smania del cor la smania del cor  
la smania del cor la smania del cor  
la smania la smania  
la smania del cor la smania del cor  
vederlo sol bramo sei scaltra sei :/: sei finta sei  
contento felice finta  
  che bile
che bile
che bile
mi sento
 
sperar non mi lice nel volto ha dinpinto  
ne gioja ne gioja la smania del cor  
ne amor che bile  
  che bile
che bile
mi sento
 
ah piu soffrir non posso ah piu soffrir non posso  
mi sento un foco adosso or or le salto adosso  
gia perso la prudenza gia perdo la pazienza  
se non se non  
se non và via di quà se non va via di quà  
vederlo    
  sei scaltra  
contento    
  sei finta  
felice    
  sei finta  
Sperar non mi lice    
ne gioja ne amor
ne gioja ne amor
   
  vedete vedete
la cara innocente
la sa via prudente
la Donna d’onor
 
ah piu soffrir non posso ah piu soffrir non posso;  
mi sento un foco adosso or no le salto addosso  
gia perdo la prudenza gia perdo la pazienza  
se non se non  
se non va via di qua se non va via di qua  
  si si si si sei scaltra  
  si si si si sei scaltra  
  sei finta  
  si sei finta  
  or or le salto addosso  
gia perdo la prudenza gia perdo la pazienza  
se non va di quà se non va di quà  
  Si si si si sei scaltra  
  Si si si si sei finta  
  sei finta  
  si sei finta  
or or le salto addosso    
gia perdo la prudenza gia perdo la pazienza  
se non va via di qua se non va via di qua  
se non va via di qua se non va via di qua  
se non va via di qua se non va via di qua  
se non va via di qua se non va via di qua  


= Minuè =
= Per Ghitarra Francese =
=Di Nicola Boccomini =

Per uso di B. Thorvaldsen.

Minuè


Minuetto


Banda Funebre


Marcia


Menuti per violino N o 1


lagrime mie d’affanno
Sospere del cor mio
al Idol mio tirranno
Spiegate il mio penar al Idol
mio tiranno
spiegate il mio penar
onnchi[?] mi giova a Dio
piangere so sperare
Se un gatol[?] e idol mio
no a di me pieta
non a di me pieta
non a di me pietaArpeggio Di Giuseppe Pasquoli


Aureli Zorr


Minuetto con diverse variazione


Tarantella


Minuetto di Nardini


Contredanza per chitarra Francese


Menuetto


Contradanza


Menuetto


Minuetto


Marciata


Rondo


Minuetto


Minuetto


Minuè Scozzese


Rondo per Chitarra Francese


Menuetto di Fabricatore a Chitarre Sola


Menuetto Flebile


Minuetto


Crontreda[n]za


Marcia del spirito Chittarra


Menuetto di Moretti par Chitarra

= Capriccio per Chitarra =
= Francese =
= Di Agostino Accorimboni =

Tema con Variazioni
Del Sigr Gius[e]ppe Aiiden[?] Ridotto per Ghitarra a solo da Camillo Aureli

Variazione Prima
Variazione Seconda
Variazione terza
Variazione quatro
Variazione quinta
Variazione Sesta.


Capriccio per Chitarra Francese del Sig[?] N:18


Li nomi delle Note sono sette cioè = Gesolreut Alamire Bemi Cesolfaut Delasolre Elami Fautt =


Minueto


Minoetto.


Minuetto

Arpeggio
Del Sigr Raffe Carullo

Marciata Locubre per Chitarra Francese


Minuetto per Chitarra Francese


Minoetto per Chitarra Francese del Sigrr Carollo
Secondo del Minoetto.

Rondi a sola Chittara di B. Ferdinando Carulli Napoli 1797Arietta


Sonatina per Chittarra


Rondo e allegretto del Celebre Maestro Carullo


Rondo
Rondo Del SigrFerdinado Carulli


Sinfonia di Carullo per Chitarra sola

Rondo Del sigre Ferdinando Carulli per Chitarra Francese


Marcia del SigrFerdinando Carulli


Duetto No allo non tanto


Rondo


Duetto Secondo
Duetto Terza


Sinfonia del Sigr Domenico Cimarosa Ridotta per Due Chitarre del Sigr Camillo Aurelj


Minuetto


Duetto Primo
Duetto Sec[on]do
Duetto Terzo


povero checo

Generel kommentar

N125 er en af Thorvaldsens nodebøger. Her er imidlertid kun tekten til musikken genivet, mens noderne og de musikalske udtryk som fx tempo- og foredragsbetegnelser samt nuanceringstegn kan ses i den tilknyttede scanning af nodebogen (se original).

Noderne og teksten til de fleste musikstykker i nodebogen synes, jf. skriften, at være ned- og afskrevet af Thorvaldsen selv. Hvor der tydeligt er tale om en anden hånd end Thorvaldsens, er dette angivet med en kommentar til teksten.

Arkivplacering
N125
Emneord
Thorvaldsens noder
Værker
Sidst opdateret 11.09.2018 Print