Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 601 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

25.1.1807 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Pisa

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen takker for modtagelsen af en veksel, som falder på et tørt sted.

Se original [Translation]

Rom d 25 Januari 1807

Jeg har modtaget Deres Eccellenzas Brev at De og Deres Naadige Frue gemallende befinder sig frisk og vel, og med en G[læ]de som er mig udmulig at fremsette paa Papiret d[a] jeg deraf seer og hører Deres Godhed for mig at have mig være i D[eres] venskabbelig erindring som er mig saare Dyrebardt.
jeg er Deres Ecellenza meget forbuden er jeg for den Vexel paa Pappiani som jeg ritig har indcassert[.] jeg har været i stor forlegenhed for Penge da de største arb[ejder] er for Engeland Rusland og Curland og som for Krig[ens] skyld som Krigen forhindrer at skikke mig det jeg skal have Penge som tilkommer mig paa disse arbejder

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 30.1.1807.

Udkastet optræder på et stykke papir, hvor der også ses tegninger, C479v.

Arkivplacering
C479v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Jason og Hopes bestilling · Pengeudlån og veksler · Revolutions- og Napoleonskrigene · Ropps bestilling 1804-05 · Schubarts og Thorvaldsens økonomiske forhold · Vorontsovas bestilling
Personer
Domenico Pappiani · Jacqueline Schubart
Værker
Sidst opdateret 21.08.2015 Print