The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 601 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.1.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen takker for modtagelsen af en veksel, som falder på et tørt sted.

See Original [Translation]

Rom d 25 Januari 1807

Jeg har modtaget Deres Eccellenzas Brev at De og Deres Naadige Frue gemallende befinder sig frisk og vel, og med en G[læ]de som er mig udmulig at fremsette paa Papiret d[a] jeg deraf seer og hører Deres Godhed for mig at have mig være i D[eres] venskabbelig erindring som er mig saare Dyrebardt.
jeg er Deres Ecellenza meget forbuden er jeg for den Vexel paa Pappiani som jeg ritig har indcassert[.] jeg har været i stor forlegenhed for Penge da de største arb[ejder] er for Engeland Rusland og Curland og som for Krig[ens] skyld som Krigen forhindrer at skikke mig det jeg skal have Penge som tilkommer mig paa disse arbejder

General Comment

Dette er et udkast til brev af 30.1.1807.

Udkastet optræder på et stykke papir, hvor der også ses tegninger, C479v.

Archival Reference
C479v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Jason and the Hope Commission · Loans and Bills of Exchange · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Ropp's Commission 1804-05 · Schubart's and Thorvaldsen's Economic Relation · Vorontsova's Commission
Persons
Domenico Pappiani · Jacqueline Schubart
Works
Last updated 21.08.2015 Print