Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 754 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Senest 22.7.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevudkast til brev af 22.7.1809.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen undskylder sin lange tavshed med sine dårlige brevskriverevner og anfører, at han nu har så meget at berette, at han ikke aner, hvor han skal begynde.
Under brevudkastet talrige skriftprøver over bl.a. navnene Anna Maria, Carlo Bartolomeo og Thorvaldsen.

Se original [Translation]

Jeg blues ved at tage Pænen og sette den paa Papiret for at bryde min lange tavshed, Deres Eccellenzes Edle Hjerte og Godhed for mig meer en jeg fortiener vil vist undskylde min uhelbedlige svahed i at Skrive, jeg er som en arm Synder der har saa meget at sige sin Skrifte Fade[r] at han ikke ved hvormed han skal begynde
forrestaar
som ikke ved at vedblive at Skrive til Det Kongel. Academie for Kunsten særdeles af den aarsag som De formodenlig ved af adresaviserne

[Skriftprøver:]
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Bartolino
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Anna Maria
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Thorvaldsen

Thorvaldsen Hr Kammerherre
Derfor
at jeg ikke
Hr Skomer
Skomer
Thorvaldsen ½ ¼ 1/8

[I brevets margin og drejet 90 grader mod venstre:]
Romolo
Roma Det som Komme til blive
Treof Roma T
Roma
Bartolino

[Desuden skrevet mens brevet har været drejet 180 grader:]
Camici
Calzetti
Faz[z]olette
Pezzi
[S]Carpetto
Mutande
sa[l]viette
tovallle
tovaglie

[På arkets bagside:]
Desemb

Generel kommentar

Se også det endelige brev af 22.7.1809.
Kommentarerne til dette udkast er under udarbejdelse.

Brevudkastet er skrevet på et ark, hvorpå Thorvaldsen også har tegnet.

Arkivplacering
C18v (tidligere m35 I, nr. 1)
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Værker
Sidst opdateret 16.08.2016 Print