The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 754 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Senest 22.7.1809 [+]

Dating based on

Brevudkast til brev af 22.7.1809.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Livorno

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen undskylder sin lange tavshed med sine dårlige brevskriverevner og anfører, at han nu har så meget at berette, at han ikke aner, hvor han skal begynde.
Under brevudkastet talrige skriftprøver over bl.a. navnene Anna Maria, Carlo Bartolomeo og Thorvaldsen.

See Original [Translation]

Jeg blues ved at tage Pænen og sette den paa Papiret for at bryde min lange tavshed, Deres Eccellenzes Edle Hjerte og Godhed for mig meer en jeg fortiener vil vist undskylde min uhelbedlige svahed i at Skrive, jeg er som en arm Synder der har saa meget at sige sin Skrifte Fade[r] at han ikke ved hvormed han skal begynde
forrestaar
som ikke ved at vedblive at Skrive til Det Kongel. Academie for Kunsten særdeles af den aarsag som De formodenlig ved af adresaviserne

[Skriftprøver:]
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Bartolino
Carlo Bartolomeo Thorvaldsen
Anna Maria
Testimonio
Testimonio
Testimonio
Thorvaldsen

Thorvaldsen Hr Kammerherre
Derfor
at jeg ikke
Hr Skomer
Skomer
Thorvaldsen ½ ¼ 1/8

[I brevets margin og drejet 90 grader mod venstre:]
Romolo
Roma Det som Komme til blive
Treof Roma T
Roma
Bartolino

[Desuden skrevet mens brevet har været drejet 180 grader:]
Camici
Calzetti
Faz[z]olette
Pezzi
[S]Carpetto
Mutande
sa[l]viette
tovallle
tovaglie

[På arkets bagside:]
Desemb

General Comment

Se også det endelige brev af 22.7.1809.
Kommentarerne til dette udkast er under udarbejdelse.

Brevudkastet er skrevet på et ark, hvorpå Thorvaldsen også har tegnet.

Archival Reference
C18v (tidligere m35 I, nr. 1)
Document Type
Draft, autograph
Works
Last updated 16.08.2016 Print