No. 1215 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig primo 1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af fragmenterne, men på samme papir findes andre brudstykker til brevudkast til Slotsbygningskommissionen, som stammer fra 8.4.1813. En datering af nærværende to brudstykker må da skulle ligge nogenlunde samtidigt.
De kunne dog være fra 1812, da de muligvis knytter sig til et andet brevudkast til Herman Schubart, der omtrentligt stammer fra sommeren 1812, og hvor Thorvaldsen – ligesom her – også undskylder, at han ikke havde ladet høre fra sig længe.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Det giør mig undt at jeg ikke har kundet opfylde min pligt at tilskrive dem for[.] dersom jeg kan […]

[på papirets anden side, C144v, også med Thorvaldsens hånd:]
Jeg kan ikke begyn sette pennen paa papiret
Jeg kan ikke skrive Deres Excellenze til uden med de[n] varmeste taknemmelighed for alt den Godhed jeg har ny[d]t af Dem og Deres naadige Frue De og Ders naadige Frue har bevist mig og tillige at ymydest at bede Deres Excelle[nce] om at […]

Generel kommentar

Disse to fragmenter til brevudkast befinder sig på hhv. forsiden, C144r, og bagsiden, C144v, af en af Thorvaldsens tegninger.
Fragmenterne må være tiltænkt Herman Schubart, da modtageren tituleres Deres Excellence, som Thorvaldsen havde for vane over for Schubart, og da Thorvaldsen omtaler excellencens frue og al den Godhed, som han faktisk modtog fra ægteparret Schubart.


På samme stykke papir findes andre fragmenter til et brevudkast af 8.4.1813 til Slotsbygningskommissionen.

Arkivplacering
C144r og C144v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Personer
Jacqueline Schubart
Sidst opdateret 06.03.2015 Print