No. 1158 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Sommer 1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men omtalen af basrelieffet på Montecavallo må hentyde til Thorvaldsens arbejde på Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, som han i 1812 fremstillede til Palazzo Quirinale på Montecavallo. Brevudkastet må altså dateres til 1812.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Gode Ven
Jeg har for lenge siden skul villet opfylde min pligt at tilskrive Dem, min gode Ven men min Sørgelige forfatning har ikke tilladet mig føren nu
Jeg har siden vi forlod hinanden ikke haft et Glat Oyeb [over linjen: Time] det som har opmundret mig er et Bassorilief som jeg har forfærdiget for Montecavallo

[på papirets bagside:]
1. Pusino Pavone
2. Salvator Rosa
3. Luccatello
4. Moliner
5. Annibel Caraczi
6. Fiaminche
7. dito
8. Guercine
9. Sasso Ferrare
10. Tisiano

Arkivplacering
m28, nr. 54
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 207-08.
Værker
Sidst opdateret 07.10.2014 Print