The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1155 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Sommer 1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men omtalen af basrelieffet på Montecavallo må hentyde til Thorvaldsens arbejde på Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, som han i 1812 fremstillede til Palazzo Quirinale på Montecavallo. Brevudkastet må altså dateres til 1812.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original [Translation]

Gode Ven
Jeg har for lenge siden skul villet opfylde min pligt at tilskrive Dem, min gode Ven men min Sørgelige forfatning har ikke tilladet mig føren nu
Jeg har siden vi forlod hinanden ikke haft et Glat Oyeb [over linjen: Time] det som har opmundret mig er et Bassorilief som jeg har forfærdiget for Montecavallo

[på papirets bagside:]
1. Pusino Pavone
2. Salvator Rosa
3. Luccatello
4. Moliner
5. Annibel Caraczi
6. Fiaminche
7. dito
8. Guercine
9. Sasso Ferrare
10. Tisiano

Archival Reference
m28, nr. 54
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 207-08.
Works
Last updated 07.10.2014 Print