Sommer 1812

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men omtalen af basrelieffet på Montecavallo må hentyde til Thorvaldsens arbejde på Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503, som han i 1812 fremstillede til Palazzo Quirinale på Montecavallo. Brevudkastet må altså dateres til 1812.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

Document

Gode Ven
Jeg har for lenge siden skul villet opfylde min pligt at tilskrive Dem, min gode Ven men min Sørgelige forfatning har ikke tilladet mig føren nu
Jeg har siden vi forlod hinanden ikke haft et Glat Oyeb [over linjen: Time] det som har opmundret mig er et Bassorilief som jeg har forfærdiget for Montecavallo

[på papirets bagside:]
1. Pusino Pavone
2. Salvator Rosa
3. Luccatello
4. Moliner
5. Annibel Caraczi
6. Fiaminche
7. dito
8. Guercine
9. Sasso Ferrare
10. Tisiano

Oversættelse af dokument

Good friend,
Long ago I ought have wanted to fulfil my obligation to write to you, my good friend. But my miserable plight has not permitted me until now
Since we left each other I have not had a smooth moment [above the line: hour] what has cheered me up is a bas-relief which I have executed for Montecavallo

[on the back of the page:]
1. Pusino Pavone
2. Salvator Rosa
3. Luccatello
4. Moliner
5. Annibel Caraczi
6. Fiaminche
7. Ditto
8. Guercine
9. Sasso Ferrare
10. Tisianor


[Translated by Karen Husum]

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

m28, nr. 54

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele II, p. 207-08.

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Last updated 07.10.2014