Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1126 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

Antagelig tidligst forår 1812 [+]

Dateringsbegrundelse

Pga. de tegnede skitser på samme ark kan udkastet dateres tidligst 1807-1810. Hvis formodningen om, at modtageren er den danske læge Poul Scheel, holder, skal dateringen formentlig sættes til tidligst 1812, jf. den generelle kommentar.

NN [+]

Modtagersted

Antagelig København

Resumé

Thorvaldsen indrømmer, at modtageren har grund til at være vred på ham.

Se original [Translation]

[Øverst til venstre på arket:]

Gode Ven! Jeg griber denne Leglighed at skrive et Par Linier i Hr Stubbs Brev da jeg ikke ved D[eres] Addresse[.] De har Aarsag at være vred paa mig

[Forneden til højre på samme ark ses ulæselige påskrifter på hovedet i forhold til ovenstående:]

[papiret mangler] [x]
[papiret mangler] [vxx]
[papiret mangler] [mit?]
[papiret mangler] [sende? x]
[papiret mangler] Venskab [hxx]

Generel kommentar

Modtageren af dette brevudkast er ikke sikkert identificeret. Flere ting peger dog på, at der kunne være tale om den danske læge Poul Scheel og en datering omkring 1812:

  1. Udkastet er forfattet på dansk og tiltalen er “Gode Ven”, dvs. venskabelig, men ikke venskabelig, at der er anvendt “du” som tiltaleform, jf. også referenceartiklen Dus med Thorvaldsen, der udelukker en række danske venner fra listen af mulige modtagere.

  2. Thorvaldsens tegnede skitser på samme ark stammer tidligst fra 1807-1810, og brevudkastene er, i hvert fald for det nederstes vedkommende, med sikkerhed skrevet ovenpå disse og må derfor være tidligst fra samme periode.

  3. Der findes et brevudkast med en lignende indledning til netop Poul Scheel skrevet efter 23.11.1808 (“De har fulkomen Ret gode Ven at være fortørnet paa mig”). Der er sammenfald mellem brugen af “Gode Ven” og “De”, og eftersom årsagen til Scheels fortørnelse eller vrede var tilstede mange år efter 1808, ville en lignende formulering stadig give mening.

  4. Den danske maler C.G. Kratzenstein Stub rejste hjem fra Rom 1811 og medtog angiveligt ved den lejlighed, som det var sædvane, post til venner og bekendte i Danmark, se hertil f.eks. maleren J.L. Lunds brev til Thorvaldsen af antagelig oktober 1810 (“giv den bar til Stub, saa faaer jeg den sikkert”). Kratzenstein Stub kan, efter hjemkomsten til København 1811, fortsat have fungeret som fast og pålidelig adressat.

  5. Kratzenstein Stub skrev til Thorvaldsen 23.1.1812, og Thorvaldsens nærværende udkast kunne, i færdig form, have været vedlagt et (i dag ukendt) svar fra Thorvaldsen på dette brev, dvs. afsendt tidligst foråret 1812, postekspeditionstiderne taget i betragtning.

Alt i alt virker det plausibelt, at udkastet er tiltænkt Poul Scheel og dermed drejer sig om den forsinkede levering af den år i 1800 bestilte buste af fødselslægen Mathias Saxtorph, jf. A899, og referenceartiklen Saxtorphs buste.

Et stykke af papiret er revet bort, og en stor mængde tekst er derved gået tabt i arkets nederste del. De tilbageværende ord kan p.t. ikke tydes med sikkerhed. Klik evt. på “Se original” for selv at studere påskriften. Det vides ikke, om denne tekstbid har nogen sammenhæng med det ovenstående udkast.

Om afrivningen skyldes (selv?-)censur pga. udkastets indhold, vides p.t. ikke. Se evt. andre eksempler på censur og læs mere om fænomenet i Thorvaldsen-regi i referenceartiklerne Censur og Arkivets historie.

Arkivplacering
C141v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Censur · Saxtorphs buste · Stridigheder med Thorvaldsen · Thorvaldsens værker, svar på rykkere
Personer
C.G. Kratzenstein Stub · Poul Scheel
Værker
Sidst opdateret 10.08.2018 Print