No. 554 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

18.6.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men tekststykkerne er udkast til det afsendte brev af 18.6.1806.

Nicolai Abildgaard [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Udkast til et brev, se den generelle kommentar.

Se original [Translation]
Her Justiceraad Rom Juni 1806

Tak for al den Godhed De beviser mod min Fader, hvilket er mig lige saa kiært som den omhuu De har havd for min befo[r]dring, mit Ønske er kun at endnu[?] at kunde vise min Erkiænlighed
Da Rom[s] Skiæbne er vad di Franske vil og Krigen forhindrer ofte at jeg er i forlienhed med Udbetalingen for de Arbeider man har bestilt hos mig jeg har under Hender; Saa maa jeg beder jeg Justi[c]eraaden vilde have den Godhed for mig og tilsende mig den Summa for Baden[s] Buste som jeg har begyndt paa, Museum Pio Clementinum har kostet mig firsintive Scudi, jeg Rothes saavel som de andre Byster kan Just[ic]eraad [sælge] for hvad De kan faae derfor, alt [er ve]l giordt saa lidet det enog er, er [det do]g en Ielp i paakommende

[i marginen f.o.t.v.]
Skiæbne

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 18.6.1806. Indholdet er identisk med og ordlyden er stort set den samme som i det afsendte brev, så kommentarerne til indholdet findes dér.


Udkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C12r.

Arkivplacering
C12v
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Personer
Jacob Baden · Tyge Rothe · Gotskalk Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 28.07.2015 Print