The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 553 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

18.6.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men tekststykkerne er udkast til det afsendte brev af 18.6.1806.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Draft letter, see the general comment.

See Original [Translation]
Her Justiceraad Rom Juni 1806

Tak for al den Godhed De beviser mod min Fader, hvilket er mig lige saa kiært som den omhuu De har havd for min befo[r]dring, mit Ønske er kun at endnu[?] at kunde vise min Erkiænlighed
Da Rom[s] Skiæbne er vad di Franske vil og Krigen forhindrer ofte at jeg er i forlienhed med Udbetalingen for de Arbeider man har bestilt hos mig jeg har under Hender; Saa maa jeg beder jeg Justi[c]eraaden vilde have den Godhed for mig og tilsende mig den Summa for Baden[s] Buste som jeg har begyndt paa, Museum Pio Clementinum har kostet mig firsintive Scudi, jeg Rothes saavel som de andre Byster kan Just[ic]eraad [sælge] for hvad De kan faae derfor, alt [er ve]l giordt saa lidet det enog er, er [det do]g en Ielp i paakommende

[i marginen f.o.t.v.]
Skiæbne

General Comment

This is a draft of the letter of 18.6.1806. The text is largely the same as the finished letter, so the comments are to be found there.


The draft is written on the back of one of Thorvaldsen’s drawings, C12r.

Archival Reference
C12v
Document Type
Draft, autograph
Persons
Jacob Baden · Tyge Rothe · Gotskalk Thorvaldsen
Works
Last updated 28.07.2015 Print