The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 552 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

18.6.1806 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men tekststykkerne er udkast til det afsendte brev af 18.6.1806.

Nicolai Abildgaard [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Sætninger og fragmenter til et brev, se den generelle kommentar.

See Original [Translation]
Gode Hr Justitsraad Slotdet

Tak for Deres for alt den Godhed De har bevist min Fader
tilfulde, da jeg nødig vil gribe til den summa som er mig bestem[t] af Academiet til min tilbage Reise hvilken jeg ennu ikke har hævet

General Comment

Disse tekstfragmenter er uden tvivl udkast til det afsendte brev af 18.6.1806, da sætningerne næsten ordret gentages dér. For kommentarer til indholdet, se det afsendte brev.

Archival Reference
C10v
Document Type
Draft, autograph
Persons
Gotskalk Thorvaldsen
Last updated 27.07.2015 Print