31.10.1811

Sender

Anna Maria Buti

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Måneden og året for den periode, som regningen omhandler, fremgår af dokumentet. Dateringen er derfor sat til den sidste dag i denne periode, dvs. 31.10.1811.

Abstract

Household accounts, including expenses for medicin, for September and October 1811.

Document

Spese fatte per il Sig.re Alberto da p[ri]moSett[em]brea tutto Oct[ob]re1811.

Pane per il CaneI
Carne per il gattoII
Dati ad AntonioIII per lavatura del Cane
Per un BagnoIV
Pagti al VetraioV
ChinaVI Gn.VII Una
China composte
Pagati per la CarozzaVIII
Oglio Fog.eIX 2. –
Pagati al Facchino per porto della CassaX
Per due LettereXI
CafèXII del p[ri]moSett[embre] al. li 9. Ott.[obre] levati 5. giorni
Per Pranzi [,] Cene, ed altro
Limonee
66
40
40
18
47 ½
40
1.20
35
26
20
36
1.70
1.90
17 ½
= Biancheria =
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
[papiret mangler]
12
03
05
07
02
09
08

General Comment

Regningen for kaffeservering stopper d. 9.10.1811; dette kunne indikere, at det var denne dag, eller senest den efterfølgende dag, Thorvaldsen tog på rekreationsophold i Ariccia, jf. Thorvaldsen-kronologien. Formentlig var hans søn, Carlo Alberto Thorvaldsen, der var dødssyg på dette tidspunkt, med ham, jf. brev af 29.10.1811.
Regningen indeholder bl.a. udgifter til datidig medicin, jf. China ovenfor, der bl.a. blev brugt som feberstillende middel, jf. også brevet af 10.2.1809 vedr. arkæologen Georg Zoëgas sygdom og død. Efter al sandsynlighed er der her tale om indkøb af den medicin, som lægen Christian Schlosser anbefalede i sit brev af 29.10.1811 til Thorvaldsen. Der er tale om medicin til både Thorvaldsen og hans søn, Carlo Alberto Thorvaldsen, der døde samme år.
Papiret er revet over, hvorfor noget af teksten mangler. Regningen er ikke underskrevet af udskriveren, men ifølge håndskriften og indholdet må der være tale om Thorvaldsens værtinde i Casa Buti, Anna Maria Buti.

Archival Reference

gmIII, nr. 8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

 1. Thorvaldsens havde flere hunde gennem sit liv. Se evt. hertil emneordet Thorvaldsens hunde.

 2. At Thorvaldsen (i hvert fald ind i mellem) havde kat, fremgår også af husholdningsregnskaberne af 31.12.1812, 30.9.1815 og 1. marts-december 1817.

 3. Hvem denne Antonio var, er p.t. uvist, men han optræder også som hundevasker i husholdningsregnskaberne af 31.12.1812, 28.2.1813 og 31.5.1814.

 4. Om dette bad var til Thorvaldsen eller sønnen Carlo Alberto Thorvaldsen, jf. den generelle kommentar, vides pt. ikke.

 5. Det vides p.t. ikke, hvilket arbejde denne glarmester skulle udføre.

 6. Der er antagelig tale om den medicin, der omtales i lægen Christian Schlossers brev af 29.10.1811. Der er, jf. også posten nedenfor, tale om medicin til både Thorvaldsen og hans søn, Carlo Alberto Thorvaldsen, der døde samme år.

 7. Aflæsningen er en anelse usikker. Der er antagelig tale om en forkortelse for giornalmente, dvs. dagligt.

 8. Destinationen for denne vogn er p.t. uvis. Der kunne være tale om transport til Ariccia, hvor Thorvaldsen, og efter al sandsynlighed også hans søn Carlo Alberto Thorvaldsen, opholdt sig pga. sygdom omkring slutningen af oktober 1811, jf. Thorvaldsen-kronologien og den generelle kommentar. Det vides p.t. ikke, hvor længe opholdet i Ariccia varede.

 9. Betydningen af dette er p.t. uvis.

 10. Indholdet af denne kasse kendes p.t. ikke. Der kunne evt. være tale om kassen tilsendt Thorvaldsen, som er omtalt i brev af 1.10.1811.

 11. Disse to breve kan ikke identificeres med sikkerhed p.t. Der kan både være tale om modtagne og sendte breve.

 12. At dømme efter denne post på regningen kunne det se ud til, at Thorvaldsen er rejst til Ariccia d. 9. eller senest d. 10. oktober, eftersom kaffeudgifterne stopper den 9.10.1811.

Last updated 11.11.2015