The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3436 of 10246
Sender Date Recipient
Gerhard Stub [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været forseglet, muligvis med sort voks.

19.3.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sig.re S.E. Freund / pr. ricapito del / Sig.re Cavaliere A. Thorvaldson / Roma.
Brevet er poststemplet “LIVORNO” og “22MARZO”

Abstract

Gerhard Stub svarer på Freund brev fra 3.11.1823. Han meddeler, at relieffet Caritas, jf. A598, som Thorvaldsen har skænket til Hans Henrik Gunnerus, endnu ikke er nået frem.

See Original

Herr S. E. Freund
Rom

Livorno den 19 Marts 1824.

Af Deres højstærede Skrivelse af 3 Novbr f. A. have vi erfaret at det Basrelief som hr. Thorvaldson skjænker H. H. Gunnerus i Norge med det første skulde blive os tilsendt – men da vi formoder at der er skeet en Fejltagelse dermed, ansee vi os skyldige herved at underette Dem at samme aldrig er os tilhændekommet –

Vi tegne med Agtelse og Venskab

Stub&C

General Comment

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet se referenceartikel.

Archival Reference
m9 1824, nr. 21
Thiele
Omtalt Thieles Archiv 1821-1830, 1824, brev nr. 18.
Subjects
Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus · Thorvaldsen's Works, Transportation · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Hans Henrik Gunnerus · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 07.01.2013 Print