Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3436 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gerhard Stub [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med sort voks.

19.3.1824 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Sig.re S.E. Freund / pr. ricapito del / Sig.re Cavaliere A. Thorvaldson / Roma.
Brevet er poststemplet “LIVORNO” og “22MARZO”

Resumé

Gerhard Stub svarer på Freund brev fra 3.11.1823. Han meddeler, at relieffet Caritas, jf. A598, som Thorvaldsen har skænket til Hans Henrik Gunnerus, endnu ikke er nået frem.

Se original

Herr S. E. Freund
Rom

Livorno den 19 Marts 1824.

Af Deres højstærede Skrivelse af 3 Novbr f. A. have vi erfaret at det Basrelief som hr. Thorvaldson skjænker H. H. Gunnerus i Norge med det første skulde blive os tilsendt – men da vi formoder at der er skeet en Fejltagelse dermed, ansee vi os skyldige herved at underette Dem at samme aldrig er os tilhændekommet –

Vi tegne med Agtelse og Venskab

Stub&C

Generel kommentar

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet se referenceartikel.

Arkivplacering
m9 1824, nr. 21
Thiele
Omtalt Thieles Archiv 1821-1830, 1824, brev nr. 18.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus · Thorvaldsens værker, fragt af · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Hans Henrik Gunnerus · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print