19.3.1824

Sender

Gerhard Stub

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været forseglet, muligvis med sort voks.

Recipient

Hermann Ernst Freund

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sig.re S.E. Freund / pr. ricapito del / Sig.re Cavaliere A. Thorvaldson / Roma.
Brevet er poststemplet “LIVORNO” og “22MARZO”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Gerhard Stub replies to Freund’s letter of 3.11.1823. He informs him that the relief Caritas, cf. A598, which Thorvaldsen has donated to Hans Henrik Gunnerus, has not arrived.

Document

Herr S. E. Freund
Rom

Livorno den 19 Marts 1824.

Af Deres højstærede Skrivelse af 3 Novbr f. A.I have vi erfaret at det BasreliefII som hr. Thorvaldson skjænker H. H. GunnerusIII i Norge med det første skulde blive os tilsendt – men da vi formoder at der er skeet en Fejltagelse dermed, ansee vi os skyldige herved at underette Dem at samme aldrig er os tilhændekommet –

Vi tegne med Agtelse og Venskab

Stub&C

General Comment

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet se referenceartikel.

Archival Reference

m9 1824, nr. 21

Thiele

Omtalt Thieles Archiv 1821-1830, 1824, brev nr. 18.

Subjects

Persons

Works

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598

Commentaries

  1. Dette brev fra Freund til Gerhard Stub kendes ikke.

  2. Thorvaldsen donerede i brev af 24.5.1822 marmorrelieffet Caritas, jf. A598 til Hans Henrik Gunnerus. Se referenceartikel for mere om Thorvaldsens værkdonation.

  3. Den norske toldkasserer Hans Henrik Gunnerus.

Last updated 07.01.2013