The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3231 of 10246
Sender Date Recipient
Gerhard Stub [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.
Poststemplet: ”[XX] MAGGIO”, “LIVORNO” og [XX] MAGGI[O]”.

23.5.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sig.r Cavaliere Thorvaldsen / Roma
Tilskrift: S.T. / H.r Etatsraad og Ridder Thorvaldsen / Rom

Abstract

Gerhard Stub informs Thorvaldsen that he has received a painting of the town of Trondheim sent by Hans Henrik Gunnerus. Gunnerus has inquired about the relief Caritas, cf. A598. As the relief is not in Stub’s possession, he asks Thorvaldsen to clarify this matter.

See Original

Hr. Kammerassessor J.H. Gunnerus har tilsendt os en Kasse hvori et Malerie af Trondhjem bestemt for Dem hvilket De vil behage at tilmelde os hvad vi dermed har at gjøre?
Ligeledes taler han om et Basrelief som skulde være os tilsendt, hvilket De ogsaa ved samme Leilighed vil have Godheden at underrette os om.
Vi have den Ære at tegne

Livorno den 23 May 1823. Ærbødigst
Stub & Co
General Comment

Brevet kan ses i sammenhæng med en brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

Archival Reference
m8 1823, nr. 42
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Gifts for Thorvaldsen, Artworks · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Hans Henrik Gunnerus
Works
Last updated 07.01.2013 Print