23.5.1823

Sender

Gerhard Stub

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.
Poststemplet: ”[XX] MAGGIO”, “LIVORNO” og [XX] MAGGI[O]”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sig.r Cavaliere Thorvaldsen / Roma
Tilskrift: S.T. / H.r Etatsraad og Ridder Thorvaldsen / Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Gerhard Stub meddeler Thorvaldsen, at han har modtaget en kasse med et maleri af Trondheim fra Hans Henrik Gunnerus. Da han ikke er i besiddelse af det relief (Caritas, jf. A598), Gunnerus har efterspurgt, beder han Thorvaldsen melde tilbage og afklare denne misforståelse.

Document

Hr. Kammerassessor J.H. GunnerusI har tilsendt os en Kasse hvori et Malerie af Trondhjem bestemt for Dem hvilket De vil behage at tilmelde os hvad vi dermed har at gjøre?
Ligeledes taler han om et BasreliefII som skulde være os tilsendt, hvilket De ogsaa ved samme Leilighed vil have Godheden at underrette os om.
Vi have den Ære at tegne

Livorno den 23 May 1823. Ærbødigst
Stub & Co

General Comment

Brevet kan ses i sammenhæng med en brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

Archival Reference

m8 1823, nr. 42

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598

Commentaries

  1. Den norske kasserer Hans Henrik Gunnerus.

  2. Omtalte marmor basrelief er relieffet _Caritas, jf. A598, som Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 forærer til Hans Henrik Gunnerus. Se referenceartikel omhandlende Thorvaldsens donation til Gunnerus.

Last updated 07.01.2013