Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3231 af 10246
Afsender Dato Modtager
Gerhard Stub [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, muligvis med voks.
Poststemplet: ”[XX] MAGGIO”, “LIVORNO” og [XX] MAGGI[O]”.

23.5.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Sig.r Cavaliere Thorvaldsen / Roma
Tilskrift: S.T. / H.r Etatsraad og Ridder Thorvaldsen / Rom

Resumé

Gerhard Stub meddeler Thorvaldsen, at han har modtaget en kasse med et maleri af Trondheim fra Hans Henrik Gunnerus. Da han ikke er i besiddelse af det relief (Caritas, jf. A598), Gunnerus har efterspurgt, beder han Thorvaldsen melde tilbage og afklare denne misforståelse.

Se original

Hr. Kammerassessor J.H. Gunnerus har tilsendt os en Kasse hvori et Malerie af Trondhjem bestemt for Dem hvilket De vil behage at tilmelde os hvad vi dermed har at gjøre?
Ligeledes taler han om et Basrelief som skulde være os tilsendt, hvilket De ogsaa ved samme Leilighed vil have Godheden at underrette os om.
Vi have den Ære at tegne

Livorno den 23 May 1823. Ærbødigst
Stub & Co
Generel kommentar

Brevet kan ses i sammenhæng med en brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus.

Arkivplacering
m8 1823, nr. 42
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Gaver til Thorvaldsen, kunstværker · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Hans Henrik Gunnerus
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print