The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4388 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 1828 [+]

Dating based on

Thorvaldsen lærte først Koop at kende i 1821, da maleren flyttede til Rom. Eftersom det fremgår af brevet, at Thorvaldsen har kendt Koop gennem seks år, må der altså være tale om ca. 1827. Maleriet af Koop, der omtales i brevet ankom imidlertid først til København før 4.12.1827, jf. Johan Gunder Adlers brev af denne dato, og før maleriet blev bedømt, og Thorvaldsen fik besked om udfaldet, må året være skiftet til 1828.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

Thorvaldsen regrets that the Danish painter Andreas Ludvig Koop has not been admitted as a member of the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, and he is sure that with the continued protection and support of Christian (8.) Frederik, Koop will soon develop into a deserving teacher at the Academy.

See Original [Translation]

Da jeg i en Tid af 6 Aar har havt den bedste Leilighed til at lære at kjende Hr Historiemaler Koop, bør jeg, uden at være opfordret af ham, men af Iver for den gode Sag, allerunderdanigst bevidne for Deres Majestæt, at kan Da jeg med den største Glæde bestandig har seet hans store Fremskridt, og at hans sidst hjemsendte Arbeide i alle Henseender ved Composition, Colorit, Udtryk, Aand og Følelse ganske har erhvervet ham min fuldkomne Agtelse; og jeg anseer det for min Pligt, da det høje Academie ikke har antaget dette Arbeide som aggreeret, allerunderdanigst at gjøre Deres Majestæt opmærksom paa, at Deres vedvarende Naade for denne duelige Konstner snart vil gjøre ham særdeles skikket til at indtræde som værdig Lærer ved Deres Majestæts Academies Modelskole.

Rom d:

General Comment

The deletion has been made with the same pen as Thorvaldsen’s corrections and is therefore likely to have been made by him, too. The obsequious tone of the amanuensis in the draft has clearly not pleased Thorvaldsen.

Archival Reference
m34, nr. 57
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Ludvig Bødtcher
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen as a Connoisseur · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 27.02.2017 Print