No. 8295 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Ferdinand de Neergaard [+]

Sender’s Location

Nysø

19.11.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Abstract

Song for Thorvaldsen at his birthday.

See Original

d. 19de Novbr. 1839.

En Genius henvandrer over Jorden
Ifra det lukte Paradis og bringer hver et Sabbats-Aar;
Dens Fostersønner boe i Syd og Norden
Og Blomster strøer han fra Veien han rundt omkring ihvor han gaaer

Et Alter reiste han i Danmarks Lunde
Med Offerpræst og Strengeleeg og Sang og Ungersvende-Dands
Og rundt om Offer-Ilden diser grunde
Hvor dem bag Mimers dybe Brønd saa huldt omslynger Bragas Krands.

Den Offerpræst staaer som en værdig Seer,
Imod Mysteriet han stirrer skarpt med Kjender-Blik:
Da vælte frem de herligste Ideer
Og Liv og Lys og Skikk[e]lse af ham de allesammen fik.

Vi saae vor Genius, Amorine-Reden,
I lysen himmelsk Klædebon Guds evighøie Englehær;
Grant saae vi Troen, Haabet, Kjærligheden
Og ham, som Jorden bragte Lys og herligt Haab om himmelsk Fred.

Forsand! – Alfader – han er – allevegne,
Hans hellig’ Engleskare trindt bereder blandt os Herrens Vei!
En hellig Lund han Jorden vil omhegne,
Ved hvert et Guddoms Fjed der staaer saa smuk, saa væn en Glemmigei.

End staaer den Offerpræst med Sølver-Tinde,
Ideers bolde, djærve Tolk for Evighed han Underspaaer;
Ham bringe her vi Kjærligheds Kjærminde:
Den blomstrer bedst paa Stjernen hist, naar
Tiden Evigheden naaer!

General Comment

Denne sang blev sunget ved Thorvaldsens fødselsdag 19.11.1839 på Nysø.


Forfatteren er ikke 100% sikkert identificeret, men der er sandsynligvis tale om Neergaard. Det vides nemlig med sikkerhed fra Christine Stampes håndskrevene manus til hendes erindringer om Thorvaldsen, jf. Stampe, op. cit., at “Amtmanden” / Neergaard forfattede en sang til lejligheden.
Der kendes to sange fra fødselsdagsfesten 19.11.1839, hvoraf dette er den ene. Den anden har en meget uformel karakter, som sandsynligvis peger på Henrik Stampe som ophavsmanden – eller i al fald en person, som var tættere på Thorvaldsen end amtmand Neergaard. Nærværende sang synes da at være den sandsynlige kandidat til Neergaards sang.

Sangens romantiske tone minder også i højere grad om den anden fødselsdagssang, Neergaard forfattede til Thorvaldsen året efter, 19.11.1840.

Archival Reference
m32, nr. 78
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Subjects
Poems on Works of Thorvaldsen · Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Nysø · Social Life in Denmark · Thorvaldsen's Birthday 19.11. · Thorvaldsen's Hair
Last updated 06.02.2019 Print