No. 8189 of 10318
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Stege

19.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Christopher Friedenreich Hage [+]

Recipient’s Location

Stege

Abstract

Song for Christopher Friedenreich Hage on his 80th birthday.

See Original

D 19 Juli 1839
Hør Børnesang fra Bølgen klinge
i stille svale Aftenstund.
dig milde Gamle! Hyldest bringe
vi Børn af Hjerte og med Mund;
thi Oldingen er Barnet nær,
og os og Hjemmet har du kjær.

Her vaagned du i Livets Morgen
Her brændte Middagsolens Glød;
Af Herrens Haand du modtog Sorgen,
med Tak til Gud du Glæden nød
og over dig med salig Fred
nu Livets Aften daler ned.

I Kjerlighed din dag er svundet
den var vel fire Snese Aar.
Paa Retfærds Veie har du fundet
din Æres Krands de hvide Haar.
din Ære er dit Fadernavn
i Landsbye Kjøbstad og i Havn

For dig nu alle Skibe flage
og Søfolk “Hurrah!” bringe dig
Ja – alle Navnet Hjerter Navnet Hage
bevare skal taknemmelig
mens Klint til Vagt paa Møen staaer
og Skibene til Stege gaaer.

General Comment

Denne sang blev sunget ved Hages 80-års fødselsdag i Stege 19.7.1839. Thorvaldsen var til stede ved festen sammen med adskillige andre.
Han må have fået sangen udleveret under begivenheden.

Archival Reference
m32, nr. 73
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Social Life in Denmark
Last updated 29.12.2018 Print