19.7.1839

Sender

NN

Sender’s Location

Stege

Recipient

Christopher Friedenreich Hage

Recipient’s Location

Stege

Dating based on

Dateringen fremgår af sangen.

Abstract

Song for Christopher Friedenreich Hage on his 80th birthday.

Document

D 19 Juli 1839
Hør Børnesang fra Bølgen klinge
i stille svale Aftenstund.
dig milde Gamle! Hyldest bringe
vi Børn af Hjerte og med Mund;
thi Oldingen er Barnet nær,
og os og Hjemmet har du kjær.

Her vaagned du i Livets MorgenI
Her brændte Middagsolens Glød;
Af Herrens Haand du modtog Sorgen,
med Tak til Gud du Glæden nød
og over dig med salig Fred
nu Livets Aften daler ned.

I Kjerlighed din dag er svundet
den var vel fire Snese AarII.
Paa Retfærds Veie har du fundet
din Æres Krands de hvide Haar.
din Ære er dit Fadernavn
i Landsbye Kjøbstad og i HavnIII

For dig nu alle Skibe flageIV
og Søfolk “Hurrah!” bringe dig
Ja – alle Navnet Hjerter Navnet Hage
bevare skal taknemmelig
mens Klint til Vagt paa Møen staaer
og Skibene til Stege gaaer.

General Comment

Denne sang blev sunget ved Hages 80-års fødselsdag i Stege 19.7.1839. Thorvaldsen var til stede ved festen sammen med adskillige andre.
Han må have fået sangen udleveret under begivenheden.

Archival Reference

m32, nr. 73

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Hage var født i Stege.

  2. Naturligvis en hentydning til Hages 80-års dag.

  3. Hage var købmand, og hentydningen til handlen via skibsfarten er derfor oplagt.

  4. Dampskibet Dronning Marie havde fragtet mange københavnere fra hovedstaden til Stege for at fejre Hage. På dette skib – som sikkert på mange andre – havde man uden tvivl hejst flag til Hages ære. Jf. Thiele IV, p. 71.

Last updated 29.12.2018