No. 8190 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagligt Allehanda [+]

Sender’s Location

Stockholm

20.7.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[…]

Helsingborg d. 13 Juli. Den frejdade Danska Skulptören Thorvaldsen anlände i Tisdags från Helsingör till staden, och företog samma dag, åtföljd af Borgmästaren Lundberg, en lustresa till Kullaberg, hvarunder äfven Kulla-Gunnarstorp besågs. Dagen derefter eller i Onsdags, då han återkom, var af en del bland stadens invånare en frukost för honom föranstaltad, hvartill äfven Etats-Rådet Stenfeldt, Borgmästare i Helsingör, blifvit inbjuden. Vid afresan helsades den vördnadsvärde gamle med hurra från en ansenlig folkmassa och fanfarer af Skånska Husar-Reg:ts musik.

[…]

General Comment

Denne notits stammer fra den svenske avis Dagligt Allehanda N:o 73 (166), 20.7.1839.
Notitsen omtaler Thorvaldsens tur til Kullen og Kulla-Gunnarstorp i Sverige.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.09.2017 Print