20.7.1839

Sender

Redaktørerne ved Dagligt Allehanda

Sender’s Location

Stockholm

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

[…]

Helsingborg d. 13 Juli. Den frejdade Danska Skulptören Thorvaldsen anlände i TisdagsI från Helsingör till staden, och företog samma dag, åtföljd af Borgmästaren Lundberg, en lustresa till Kullaberg, hvarunder äfven Kulla-Gunnarstorp besågs. Dagen derefterII eller i Onsdags, då han återkom, var af en del bland stadens invånare en frukost för honom föranstaltad, hvartill äfven Etats-Rådet Stenfeldt, Borgmästare i Helsingör, blifvit inbjuden. Vid afresan helsades den vördnadsvärde gamle med hurra från en ansenlig folkmassa och fanfarer af Skånska Husar-Reg:ts musik.

[…]

General Comment

Denne notits stammer fra den svenske avis Dagligt Allehanda N:o 73 (166), 20.7.1839.
Notitsen omtaler Thorvaldsens tur til Kullen og Kulla-Gunnarstorp i Sverige.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Persons

Commentaries

  1. Dvs. tirsdag den 9.7.1839.

  2. Dvs. onsdag den 10.7.1839.

Last updated 24.09.2017