The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1245 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

20.4.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Frederik 6. vil besøge Kunstakademiets udstilling.

See Original

Jeg forbigaaer ikke at underrette Hr Etatsraaden om at Hs Majestæt Kongen agter at besøge Udstillingen Kl. 1 hvis Aarsag det vil være rigtigst at Udstillingen ikke aabnes efter Kl. 12 førend Herskaberne have forladt samme

Christian Frederik

d. 20 April 1813

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.
Thorvaldsen var ikke repræsenteret på omtalte udstilling, jf. referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Archival Reference
m30A, nr. 17
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Persons
Frederik 6.
Last updated 29.04.2020 Print